top of page

A teraz jak to działa czyli jaki masz wybór:)

Pracuję online na platformach Zoom/Whereby, nie ogranicza nas odległość, nie utrudniają życia korki. Czasem uczę także w domu ucznia - Skawina, Kraków i okolice (dojeżdżam do 15km) - w tym wypadku szczegóły do omówienia.

Pierwsza sesja jest darmowa, poznajemy się, określamy cele do osiągnięcia, oczekiwania, przeszkody do pokonania, marzenia... Pada dużo pytań i odpowiedzi, wstępnie deklarujemy, czy chcemy razem działać:)

Na tej sesji nie określam poziomu za pomocą testów poziomujących.

***Lekcje odbywające się raz w tygodniu (60 min) traktuję jako utrzymanie poziomu, luźne konwersacje, pomoc w wykonaniu konkretnego zadania, bądź zwięzłą powtórkę, taka częstotliwość spotkań nie gwarantuje zauważalnego postępu w relatywnie krótkim przedziale czasowym!

Koszty:

Spotkanie 1x1 online 60min 1x w tygodniu - 120zł
Spotkanie
1x1 online 60min 2x w tygodniu - 110zł

Spotkanie
grupowe online (4 osoby) 1x w tygodniu - 45zł/os
Spotkanie
grupowe online (3 osoby) 1x w tygodniu 60zł/os
Spotkanie
grupowe online (2 osoby) 1x w tygodniu - 90zł

Spotkania w domu ucznia 60min 1x w tygodniu - 150zł - szczegóły do ustalenia!

Zapraszam dzieci od 10 roku życia, młodzież i dorosłych, prowadzę spotkania w nurcie General English, Business English, kompleksowo i skutecznie przygotowuję do Egzaminu Ósmoklasisty, Egzaminu Dojrzałości, Egzaminu Cambridge B2 First, C1 Advanced (tylko dla bardzo pracowitych i zmotywowanych osób:))

                                                                                            Pozostałe warianty zajęć omawiam indywidualnie z uczniem:)

 


 

bottom of page