top of page

Obowiązek informacyjny RODO

Polityka prywatności w Ace English

 

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i zasady przetwarzania przeze mnie danych osobowych moich klientów oraz wyjaśnia, z jakich uprawnień może korzystać każda osoba, której dane są przeze mnie przetwarzane. Zapisy Polityki są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO).

 

Administratorem danych osobowych jest Ace English Ewa Hamera Trener Języka Angielskiego, NIP 6772021695

 

Przetwarzam dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz ich późniejszej realizacji. Przetwarzane są następujące dane: Imię i nazwisko Klienta, nr dowodu tożsamości, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres korespondencyjny oraz wszelkie dane konieczne do prowadzenia dokumentacji do celów podatkowych oraz ewidencji ZUS.

 

Na postawie odrębnej zgody przetwarzane są także adres mail i nr telefon kontaktowego potrzebne do kontaktowania się z Klientem w sprawach organizacyjnych związanych z realizacją zawartej z Klientem umowy.

 

Pani/Pana dane nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem Biura Rachunkowego, z którym zawarłam  stosowną Umowę Powierzenia do celów księgowych.

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

bottom of page